Aktualnosti
 
Koji jezik biste željeli učiti u Jezičnome centru Sveta Nedelja?

Prijava
Nadimak:
Lozinka:
UPISI U LJETNI SEMESTAR ŠKOLSKE GODINE 2014./2015. 

U našem Centru nudimo tečajeve engleskoga, njemačkoga, talijanskoga, francuskoga, španjolskoga i ostalih stranih jezika za sve uzraste od predškolskoga do odrasle dobi, opće ili poslovne tečajeve te pripreme za međunarodno priznate diplome.

Stupnjevi stranih jezika u Jezičnome centru Sveta Nedelja u skladu su sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEF). U skladu s CEF-om cjelokupno znanje dijeli se na šest razina koje se vrednuju oznakama A1, A2; B1, B2; i C1, C2 gdje oznaka C2 predstavlja vrhunsko znanje. Da bi se postiglo znanje na određenoj razini, potrebno je više godina rada budući da svaka razina ima svoje među stupnjeve.

Redovni upisi počinju 1. rujna i traju do 15. rujna 2014. Početak nastave je 17. rujna 2014.
Prijave za tečajeve u ljetnom semestru školske godine 2014./2015. možete obaviti na sljedeće načine:
a)      putem obrasca za prijavu kojeg ćete pronaći pod Upisi polaznika;
b)      telefonskim putem, tj. kontaktiranjem ravnateljice Jezičnog centra Sveta Nedelja svakim radnim danom od 19. siječnja do 2. veljače 2014. godine u vremenu od 8.00 do 19.00 sati na telefon: 091 / 720 21 83
d)     e-poštom na e-adresu: sveta.nedelja@jezicni-centar.hr

Opširnije informacije na telefon 091 7202 183 ( Prof. Vedrana Pupić, ravnateljica)

Redakcija - 31.7.2013.