Aktualnosti
 
Koji jezik biste željeli učiti u Jezičnome centru Sveta Nedelja?

Prijava
Nadimak:
Lozinka:
Započela nastava u Centru! 

Krajem rujna 2007. godine započela je druga sezona nastave u Jezičnom centru Sveta Nedelja.

Za razliku od prošle godine kada je bilo ukupno 60 polaznika, od ove jeseni nastavu u Jezičnom centru Sveta Nedelja pohađa 90 polaznika raspoređenih u 15 grupa. Od spomenutih 15 grupa, njih 10 pohađa engleski jezik, 4 idu na njemački, a 1 grupa uči španjolski jezik.

Zanimljivo je da je jezični centar Sveta Nedelja od ove školske godine, 2007. / 2008., uveo i jednu eksperimentalnu grupu, radi se o djeci u dobi od 2 do 2,5 godine koja uči engleski jezik.

Redakcija - 4.10.2007.