Suradnja
 
Koji jezik biste željeli učiti u Jezičnome centru Sveta Nedelja?

Prijava
Nadimak:
Lozinka:
Želite li raditi kod nas kao predavači? 

Od sâmoga početka djelovanja Jezični centar Sveta Nedelja u potpunosti je otvoreni centar. To znači da praktički svatko tko ima potrebne stručne, profesionalne i ljudske kvalitete može raditi u našemu Centru kao profesor – predavač stranih jezika!

Profesori zainteresirani za suradnju mogu u bilo koje vrijeme poslati svoju zamolbu za suradnju s našim Centrom na poštansku adresu: Jezični centar Sveta Nedjelja, Habdelići 5/A, Novaki, 10 431 Sveta Nedelja. Uz zamolbu, svi zainteresirani profesori koji bi željeli raditi u našemu Centru u svojoj prijavi obvezno trebaju priložiti preslik fakultetske diplome ovjerene kod javnoga bilježnika, životopis na hrvatskome i svakom drugome jeziku za koji se prijavljuje, prijepis ocjena iz indeksa s fakulteta te potvrdu o nekažnjavanju.

Naime, u Jezičnome centru Sveta Nedelja sve prijave kandidata se arhiviraju i kad se otvori mogućnost za zaposlenje, kontaktirat ćemo zainteresirane i procijeniti njihovu raspoloživost  u pogledu suradnje.

Redakcija